Koret har også stått for en rekke urfremføringer, alene og i samarbeid med andre ensembler. Av disse kan nevnes Kvernos Matteus­pasjonen i 1991, Sandströms oratorium Moses i 1997, Asheims Salmenes bok i 1998, Hovlands Sacred Concert for Bassoon and Mixed Choir i 2002, Masons The Route Continues i 2010, Söderlinds Et nordisk requiem, Martin Ødegaards Draumkvedet i 2015 og Håkon Berges requiem ” … bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet …” i 2017.