Domkirkens årlige julekonserter, avholdt første gang i stiftelsesåret 1982, er en av de mest populære konsertene i domkirken. De siste årene har kirken vært fullsatt på de fire konsertene hvor alle domkirkens musikk-krefter deltar, i tillegg til musikere fra blant annet Forsvaret.