Oslo Domkor er en av landets fremste formidlere av kirkemusikk, gjennom tre hovedaktiviteter: konsertvirksomhet, gudstjenester og ekstraordinære gudstjenester og oppdrag som følge av Oslo domkirkes beredskapsplikt overfor storting, regjering og kongehus. Domkirken er pålagt denne plikten gjennom sin posisjon som riksinstitusjon.