Den tredje av Oslo domkors hovedaktiviteter er knyttet til domkirkens beredskapsplikt overfor kongehus, storting og regjering. Dette krever medvirkning fra koret, ofte på kort varsel, ved statsbegravelser, ved forbønns- og minnegudstjenester i forbindelse med ulykker og andre hendelser av nasjonal og internasjonal karakter, ved markeringer knyttet til kongehus, storting og regjering og ved innsetting av kirkelige personer.