I 2006 innledet Oslo Domkor en storstilt kirkemusikalsk satsning: Ad fontes – til kildene. Nå skulle kirkemusikken bringes dit den opprinnelig var skrevet for å fremføres: i gudstjenesten. Det hele startet med Mozart i anledning 250-årsjubileet for Mozarts fødsel, og musikkhøymessene har siden dette trukket fulle hus.