Rakhmaninovs Vesper på Kirkemusikkfestivalen

Sergej Rakhmaninovs Vesper op. 37, også kjent som Allnattsvake ble komponert på utrolige to uker i januar 1915. Verket bygger på en kirkeslavisk tekst fra den russisk-ortodokse liturgien og bruker russiske monodier og messesanger som melodisk grunnlag for ti av de femten satsene. Verket er teknisk krevende, med utrolige klangfarger, komplekse harmonier, høy grad av presisjon og et stort register hos sangerne. Mange har påpekt at Rakhmaninov bruker koret nærmest som et orkester. Vesper er omtalt som hans mest utsøkte komposisjon, og «den største musikalske bragd i den russisk-ortodokse kirke». Det var også en av komposisjonene Rakhmaninov selv var mest fornøyd med. Til tross for å ha mottatt strålende kritikker fra både publikum og presse, ble Vesper sjelden fremført. Den russiske revolusjonen i 1917 og etableringen av Sovjetunionen i 1922 endret radikalt vilkårene for kirkemusikken. I lange perioder under sovjettiden kunne verket derfor ikke fremføres. I dag er Vesper derimot et meget populært og anerkjent verk som stadig fremføres over hele verden.
Under Kirkemusikkfestivalen fremføres verket av Oslo Domkor og Bergen Domkor med solister, i tillegg til melodier fra Ukraina i en stemningsfull senkveldkonsert.