Add Your Heading Text Here

Påmeldingssang og honorering

Hva er påmeldingssang?

Påmeldingssang er betalte sangoppdrag i Oslo Domkor.

Hvordan melde seg på?

For å melde deg på til betalt sangoppdrag må du skrive inn navnet ditt her. (På telefon eller nettbrett må du laste ned appen Google regneark for å kunne skrive i dokumentet).

Det er to felt i påmeldingene, det med mørkest farge er så mange sangere som trengs. På feltene under kan du skrive deg på ekstra. Det blir fortløpende avklart hvem som skal synge. Da markeres feltene til venstre med sort (kolonnen «ok»). Her vil vi ta hensyn til jevn fordeling, så det er ikke alltid førstemann til mølla gjelder.

Dere får en mail når datoene er avklart. Bindende betyr at du skal vite at du har mulighet for å stille når du skriver deg på. Etter at dagen er avklart, er du pliktig til å stille dersom du ikke har gyldig fravær (sykdom etc.) Dersom du likevel ikke kan stille må du sende mail til Vivianne/Sigrun, evt. skaffe vikar og gi beskjed om dette.

Faktura/lønn

Retningslinjer for lønnskjøring og fakturering i Oslo Domkor

Flere av Oslo Domkors opptredener er honorerte. Hvis du mottar inntil 10 000 kroner i honorar per kalenderår, slipper du å skatte av disse pengene, og noen velger å få disse inntektene utbetalt som lønn. Lønnskjøring er tids- og kostnadskrevende for administrasjonen og vil derfor fra april 2023 kun foregå tre ganger per kalenderår, i april, august og desember. Fra og med august 2023 må du skrive og levere inn timelister for å få utbetalt lønn. 

Hvis du tjener over 10 000 kroner per kalenderår, vil hele summen være skattbar. Hvis du tar mange oppdrag for Oslo Domkor, anbefaler korkomiteen at du oppretter enkeltpersonsforetak (ENK) og sender faktura for dine oppdrag, slik at du mottar honoraret som næringsinntekt.

Slik oppretter du et enkeltpersonsforetak: https://www.altinn.no/starte-og-drive/starte/registrering/starte-og-registrere-enkeltpersonforetak/. Det er gratis og tar ca. 10 dager å registrere seg i Brønnøysundregistrene.

Slik fakturerer du

Registrer deg hos for eksempel www.fakturert.no (det er nesten gratis – å sende EHF-faktura koster 3 kr per stykk per april 2023)

Legg inn organisasjonsnummer og annen relevant info. Kunstnerisk aktivitet er ikke MVA-pliktig, og du trenger ikke å melde ditt ENK inn i foretaksregisteret. 

Du må sende EHF-faktura til Oslo Domkor. 

På fakturaen skal det spesifiseres hvilke(t) oppdrag du har deltatt på, med dato, f.eks. slik: Sang på gudstjeneste/høymesse 23. april 2023. 

Daglig leder ønsker at fakturaer sendes så fort som mulig etter at oppdraget er gjennomført, men det går også fint å samle opp flere oppdrag (f.eks. i forbindelse med høytidene) på samme faktura, så lenge hvert oppdrag er spesifisert med dato og honorar. 

Skattemeldingen for næringsdrivende må leveres innen 31. mai, men man kan søke om 30 dagers utsettelse (RF-1114) ved behov.

FAQ for småskala næringsdrivende

 • Blir ikke skattemeldingen mye mer komplisert når man har ENK? 

Nei. Skattemeldingen for selvstendig næringsdrivende er blitt langt mindre komplisert enn det var før i tiden: Hvis du tjener under 50 000 kr i løpet av et kalenderår, leverer du forenklet næringsoppgave – du skriver ganske enkelt inn totale inntekter og totale utgifter, og så legges overskuddet til din skattbare inntekt. 

 • Får jeg tilbake skatteoppgjøret veldig seint?

Nei. Før kunne man måtte vente til oktober med å få skatteoppgjøret, men nå behandles innsendte skattemeldinger fortløpende.

 • Hva kan jeg trekke fra på skatten? 

Eksempler på utgifter du kan trekke fra (spar på/ta bilde av kvitteringer i løpet av året):

  • Diettpenger knyttet til datoene du fakturerer for 
  • Standardfradrag for hjemmekontor (hvis du har et eget rom i huset som utelukkende brukes til kontor)
  • Studiemateriell som er knyttet til foretaket
  • Relevante innkjøp, konsertbilletter, abonnementer og reiseutgifter (innen rimelighetens grenser)
  • Utgifter til fakturering

 

 • Må jeg føre regnskap og spare på bilag?

Ditt ENK er ikke regnskapspliktig hvis du tjener under 50 000 i løpet av et år, men du må kunne dokumentere inntekter og utgifter (f.eks. i et enkelt Excel-ark) og ta vare på fakturaer og kvitteringer i 5 år. 

Hvis du trenger hjelp med oppretting, fakturering eller skattemelding, spør en korist!