Om oss

Oslo Domkor er et kor av profesjonelt kaliber, og er en spydspiss innen norsk kirkemusikk. Koret har et høyt aktivitetsnivå, som strekker seg fra konsertproduksjoner, ukentlig deltakelse i gudstjenester, offentlige og nasjonale oppdrag, CD-innspillinger og turneer. 

Oslo Domkor samarbeider jevnlig med profesjonelle musikere og orkestre, og er ofte initiativtaker til prosjekter sammen med aktører både innenfor og utenfor kirken. De siste årene har koret medvirket under Ultimafestivalen, Olavsfestdagene, Festspillene i Bergen, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival, Oslo Jazzfestival og Oslo Kammermusikkfestival.

Domkoret er blant annet kjent for sin satsning på fremføring av store verk i høymessen med solister og orkester, en satsning som har blitt en sentral del av programmet i Oslo domkirke. Koret har en spesiell beredskapsfunksjon for det offentlige Norge, og må til enhver tid kunne delta ved offentlige markeringer og begivenheter. Koret ledes av domkantor Vivianne Sydnes.

Vivianne Sydnes

Vivianne Sydnes er domkantor i Oslo domkirke, og Oslo Domkors dirigent og kunstnerisk leder. Hun er også professor ved Norges Musikkhøgskole med ansvar for bachelor-utdanningen i direksjon. Hun har kandidatutdannelse i kirkemusikk fra Norges musikkhøgskole og diplomeksamen i kordireksjon fra Kungliga Musikkhögskolan i Stockholm. Hun har vært domkantor i Nidarosdomen, og dirigent for Kammerkoret Nova og Norges Ungdomskor. Sydnes er også engasjemert i Den norske kirkes kulturelle og liturgiske utviklingsarbeid.

Historie

Stiftelsen Oslo Domkor ble opprettet i 1982, da Terje Kvam ble ansatt som domkantor. Men Oslo Domkors historie går lenger tilbake, og tidligere utgaver av koret ble ledet av bl.a. Arild Sandvold og Rolf Kåre Karlsen. Oslo Domkor er stolt av å være en del av en lang musikktradisjon i Oslo domkirke.

Oslo Domkor er en av landets fremste formidlere av kirkemusikk, gjennom tre hovedaktiviteter: konsertvirksomhet, gudstjenester og ekstraordinære gudstjenester og oppdrag som følge av Oslo domkirkes beredskapsplikt overfor storting, regjering og kongehus. Domkirken er pålagt denne plikten gjennom sin posisjon som riksinstitusjon.

Domkoret har holdt et stort antall konserter årlig, i inn- og i utland. I tillegg til fremførelser av kjente verk fra den kirkemusikalske litteratur, har koret hatt som mål å bringe frem verk som sjelden eller aldri har blitt fremført i sin helhet i Norge. Av disse kan nevnes Händels Theodora, Monteverdis Mariavesper, Pendereckis Lukaspasjonen, Rakhmaninovs Vigilie, Joseph Haydns Årstidene, Beethovens Kristus på oljeberget og Berlioz’ Te Deum sammen med Operakoret.

 

Sangere i Oslo Domkor deltar ved så nær samtlige høymesser i domkirken. Oslo Domkors fremføringer av store og sentrale musikkverk i gudstjenester er en viktig del av vår virksomhet.
Koret har blant annet fremført Lamentations of Jeremiah av Tallis på Skjærtorsdag, Markuspasjonen av Kverno på langfredag, Juleoratoriet i romjulen og Charpentiers Messe de minuit på nyttårsaften

I 2006 innledet Oslo Domkor en storstilt kirkemusikalsk satsning: Ad fontes – til kildene. Nå skulle kirkemusikken bringes dit den opprinnelig var skrevet for å fremføres: i gudstjenesten. Det hele startet med Mozart i anledning 250-årsjubileet for Mozarts fødsel, og musikkhøymessene har siden dette trukket fulle hus.

Ad fontes ble så videreført med en storstilt serie med kantater av J. S. Bach under høymessene i domkirken, en serie som pågår den dag i dag. Koret har også gjestet Olavsfestdagene og Festspillene i Bergen med denne serien.

Den tredje av Oslo domkors hovedaktiviteter er knyttet til domkirkens beredskapsplikt overfor kongehus, storting og regjering. Dette krever medvirkning fra koret, ofte på kort varsel, ved statsbegravelser, ved forbønns- og minnegudstjenester i forbindelse med ulykker og andre hendelser av nasjonal og internasjonal karakter, ved markeringer knyttet til kongehus, storting og regjering og ved innsetting av kirkelige personer.

Av disse kan nevnes minnegudstjenesten i forbindelse med Scandinavian Star-ulykken i 1990, kong Olavs begravelse i 1991, kronprinsbryllupet i 2001, minnegudstjenestene etter terrorangrepene i USA 11. september samme år, og gudstjeneste etter terrorangrepene 22. juli 2011. Domkoret deltar på den årlige åpningen av Stortinget. 

Domkirkens årlige julekonserter, avholdt første gang i stiftelsesåret 1982, er en av de mest populære konsertene i domkirken. De siste årene har kirken vært fullsatt på de fire konsertene hvor alle domkirkens musikk-krefter deltar, i tillegg til musikere fra blant annet Forsvaret. 

Koret har også stått for en rekke urfremføringer, alene og i samarbeid med andre ensembler. Av disse kan nevnes Kvernos Matteus­pasjonen i 1991, Sandströms oratorium Moses i 1997, Asheims Salmenes bok i 1998, Hovlands Sacred Concert for Bassoon and Mixed Choir i 2002, Masons The Route Continues i 2010, Söderlinds Et nordisk requiem, Martin Ødegaards Draumkvedet i 2015 og Håkon Berges requiem ” … bare en stillhet som kaster meg ut i universet av ensomhet …” i 2017.

Oslo Domkor synger ikke bare klassisk kirkemusikk, selv om den utgjør hoveddelen av vårt repertoar. Domkoret har bl.a. fremført Ariel Ramirez’ svingende og perkussive Navidad Nuestra i 1992, Bob Dylans låter i arrangement av Kjetil Bjerkestrand (2011). Koret deltok også under Oslo Jazzfestival med Tord Gustavsen i 20016.

Styret

Atle Halstensen (styreleder)

Birthe Mørreaunet Selvaag

Geir Arne Servan

Maria af Klinteberg Herresthal

Hulda Westberg Sparbo (leder av korkomité)

Oddbjørg Aasen Bjørdal (representant oppnevnt av menighetsrådet i Domkirken sokn)

Styret kan kontaktes på styret(a)oslodomkor.no

Samarbeidspartnere og støttespillere

Vi takker våre samarbeidspartnere som bidrar til å gjøre Oslo Domkors kvalitet og aktivitet mulig:

Norsk Kulturråd

Oslo Kommune

Sparebankstiftelsen DNB

Dirigentløftet og Talent Norge

Norges Kirkesangforbund

Oslo domkirke