Nyheter

15.06.22

Oslo Domkor er, og skal være, en arena for utvikling og utdanning innenfor kor og kirkemusikk og denne fredagen fikk vi se dette i praksis. Gratulerer til Marku

Kontakt

Stiftelsen Oslo Domkor
Karl Johans gate 11
0154 Oslo

Tlf. +47 97 66 48 12
post@oslodomkor.no
www.oslodomkor.no

Org nr: 971278846