Nyheter

15.06.22

Oslo Domkor er, og skal være, en arena for utvikling og utdanning innenfor kor og kirkemusikk og denne fredagen fikk vi se dette i praksis. Gratulerer til Marku