Noter

Notenummer

Hver korist i Oslo Domkor får et notenummer som vil stå på deres hylle i korrommet og på originalnotene som blir utdelt. Oversikt over notenummer ligger i medlemslista og henger også på veggen ved siden av notehyllene i korrommet.

​Digitale aktuelle noter finner du her

Utdeling av noter

Notene vil som oftest bli delt ut av Notearkivar i forkant av onsdagsøvelsene, eller de vil ligge klare til avhenting i hyllene. Hvis du låner en originalnote send en mail til notearkivar.

Innlevering av noter

Noter skal leveres direkte til notearkivar eller legges i innleveringsboksen på korrommet etter bruk. Ved konserter skal notene leveres rett etter konserten er ferdig. Korister som ikke leverer notene vil bli bedt om å erstatte kostnaden for en ny note.