Bach i Høymessen kantate 104

Bach i høymessen

Kantate 104 Du Hirte Israel, höre!

Tredje søndag i påsketiden kalles «hyrdesøndagen». Da leses tekster som handler om Jesus som den gode hyrde. Vi hører fra Salme 23 Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Dette var også det liturgiske og tekstlige utgangspunktet for Bach da han skrev kantate til høymessen i Thomaskirken i Leipzig 23. april 1724. Da hadde Bach vært i tjenesten i nesten ett år og produsert så mye som 60 kantater dette året.
Kantaten starter med en åpningssats der koret kaller på sin gode gjeter. Satsen er en pastorale i 3-takt der oboene inviterer oss ut i et bølgende landskap med enger og beitende sauer. Videre følger resitativ og solosatser før Bach som så ofte avslutter med en koral.
Kantaten fremføres som helhet etter preken i gudstjenesten.
Kor og orkester leder oss i fulltonende salmesang gjennom hele gudstjenesten.

Valborg Orset Stene, liturg
Solister: Øystein Stensheim, Aleksander Nohr
Oslo Domkor
Barokkanerne
Vivianne Sydnes, dirigent
Marcus André Berg, orgel
Prekentekst: Mark 6, 30-44

Det er viktig og spennende for oss i Oslo domkirke å få fremføre Bach-kantater i høymessen slik det ble gjort på Bach sin tid. Vi takker for støtten fra Norsk Kulturråd.