Mozart – Große messe i c-moll

NB: plassbilletter!

Grosse Messe i c-moll regnes ikke bare som et av Mozarts hovedverk, men også i kirkemusikken gjennom tidene. Mozart var sterkt inspirert av barokkens store mestere, Händel og Bach da han skrev det, men i likhet med Requiem, ble det aldri fullført uvisst av hvilken grunn. Selv om messen ikke er komplett, sørger magien fra Mozarts penn likevel for at det er et av hans mest spilte og et verk som fyller kirker og konsertsaler over hele verden.

I domkirken Allehelgen kan du få høre Mozarts vakre messe fremført av Oslo Domkor og dirigent Vivianne Sydnes i samspill med Trondheimsolistene, blåsere fra Forsvarets stabsmusikkorps og et strålende solistlag bestående av Mari Eriksmoen og Lisa Maria Lindblom –sopran, Magnus Løvlie – tenor og James Tomlinson –bass.