Media

Bilder:

Video:

Gabrielle og Oslo Domkor synger "Kyrie" av Bjørn Eidsvåg
Trond Kverno: En liturgisk Markuspasjon

Audio:

Sæle
Salmenes bok av Nils Henrik Asheim
"Klinge skal et jubelkor" Oslo domkirkes julekonsert