Add Your Heading Text Here

Korkomiteen

Korkomiteen velges av sangerne på årlig plenumsmøte. Lederen velges for to år av gangen, stemmelederne for ett år av gangen.
De som sitter i korkomiteen er:

Hulda Westberg Sparbo, leder
Anette Dean, stemmeleder for soprangruppen (i permisjon)
Åshild Eliassen, stemmeleder for altgruppen
Markus Dunseth, stemmeleder for tenorgruppen
Olav Refvem, nestleder og stemmeleder for bassgruppen

Denne komiteen ble valgt 4. mai 2022.

Har du innspill til korets aktiviteter eller andre ting som du vil at skal løftes frem?

Ta kontakt med stemmelederen din!