Korgrupper

Korgrupper

Som medlem i Oslo Domkor synger du på gudstjenester i turnusordning i løpet av semesteret.

Her er koret delt i fire grupper. Noen ganger opptrer grupper alene, noen ganger sammen med en eller flere andre grupper. I kalenderen står det hvilken gruppe eller kor som synger. Bytter skjer internt i stemmegruppen og meldes til post@oslodomkor.no.