Den inspirerte mester

Konsertprogram:
Michael Haydn (1737-1806): Rekviem i c-moll, MH 155

  1. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Rekviem i d-moll, KV 626

Medvirkende:
Ann-Helen Moen, sopran
Marianne Beate Kielland, mezzosopran
Magnus Staveland, tenor
Christian Immler, baryton

Oslo Domkor
Trondheimsolistene
Kongelige norske Marines musikkorps

Dirigent Vivianne Sydnes

Fra Mozarts levetid er det primært ham selv og Joseph Haydn som har forblitt kjente komponister for ettertiden. Filmen Amadeus fra 1984 gjorde imidlertid publikum oppmerksom på at det var mange flere virksomme komponister den gang, og selv om for eksempel Salieri ikke var den helt store kunstneren, var det andre komponister i tiden som glimtet til med fantastisk musikk. En av disse er Joseph Haydns yngre bror, Michael. Michael var venn og kollega av Mozart, og en komponist Mozart hadde stor respekt for. De to komponerte i samme stil, og det at en av Haydns symfonier lenge gikk for å være skrevet av Mozart må ses på som et vitnesbyrd om førstnevntes kompositoriske evner. Da Haydns rekviem i c-moll ble spilt i bisettelsen av Salzburgs erkebiskop i 1771 var ingen ringere enn den unge Wolfgang og Leopold Mozart blant musikerne. Og da Mozart på slutten av sitt liv fikk i oppdrag å skrive et rekviem selv, var det nettopp Haydns rekviem han gikk til for inspirasjon. Dette Mozarts mesterverk har blitt spilt og innspilt utallige ganger, mens Haydns rekviem har gått inn i glemselen – men nå settes de begge opp, side om side, av et stjernespekket lag i Domkirken!