Kalender

Kalenderen
Kalenderen under oppdateres automatisk hvis noe blir endret. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli endringer fra denne planen. TIPS: Velg automatisk synkronisering i din kalender-app. Du kan også gå inn på innstillinger og velge å motta e-post hver gang vi gjør endringer.

Påmeldingssang
Påmeldingssang er betalte sangoppdrag i Oslo Domkor.
Meld deg på her.

Sangtimer
Les mer om sangtimer her, og meld deg på her.

Fravær, permisjoner og bytte av gudstjenester
Permisjonssøknader og fravær skal meldes i god tid til Vivianne og daglig leder Sigrun med en kort begrunnelse. Se fraværsreglene for mer info. Blir dere syk eller av andre grunner må melde fravær på kort varsel på selve prøve- eller konsertdagen kan dette meldes til Vivianne.

Hvis du ikke kan delta på en gudstjeneste som din gruppe er satt opp på, er du selv ansvarlig for å bytte gudstjeneste med en annen sanger på samme stemmegruppe. Byttet gjøres internt og meldes til Vivianne.