Add Your Heading Text Here

Gudstjeneste-guide

Her følger en enkel innføring i hva man som korsanger gjør og synger under en høymesse i Oslo Domkirke. Det vil ofte være unntak fra denne «oppskriften».

 

Se også til høyre på siden for å lære deg grunnprinsippene for chants eller laste ned Gudstjeneste-guiden i PDF.

 

Oppstilling
Er vi åtte sangere eller flere, deles koret i to. Fire står foran kororgelet og fire nedenfor prekestolen. Vi står mest mulig antifonalt, dvs mot hverandre. Minst mulig i «plog».

Vi er stort sett stående. Vi sitter alltid under preken og forbønn. Når vi sitter, sitt forholdsvis samlet med armer og bein.

Under nattverden kan den som vil gå til nattverd etter at koret har sunget. Vil du ikke gå til nattverd eller tenne lys, setter du deg ned.

Tider (kan variere fra gang til gang)

Kl 09.25: Alle hjelper til med å rigge og henter egne noter som ligger på benken.

Kl 09.30: Øvelse

Kl 10.30: Pause. Tid for å ta på kapper (se egen info om dette. Husk sorte sko og sokker)

Kl 10.55: Samling i krypten.

Kl 11.00: Gudstjeneste. Denne varer til ca 12.10. Mot slutten av gudstjenesten samler alle notene sine på notestativet. Ette gudstjenesten hjelper alle med å sortere noter vi har brukt i krypten.

Gudstjenestens gang

 • Prosesjon
  • Koret går rett etter korset i to like lange rader, forbi stolene der vi sitter og i sving tilbake. De som står nærmest menigheten går først inn.
  • Inngangssalme. Vanligvis etter at vi er kommet fram.
 • Syndsbekjennelse. Leses med tydelig innestemme.
 • Kyrie. Synges. Rask overgang til Gloria.
 • Gloria. Synges
 • Dagens bønn leses. Koret svarer Amen med tydelig innestemme.
 • Første lesning.
 • Bibelsk salme/chant. (se egen oppskrift for chant)
 • Andre lesning
 • Halleujavers eller salme.
 • Evangelielesning
 • Halleujavers eller salme.
 • Preken
 • Trosbekjennelse – Credo.
  • Alle vender seg mot alteret. Om liturgen (presten) står ved fremre alter, vender vi oss mot det.
  • Kunngjøringer
 • Forbønn
 • Salme
 • Nattverdsliturgi
  • Med Sanctus (Hellig, hellig) Fader vår og Agnus dei (Du Guds lam)
  • Under innstiftelsesordene (Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød…) og den påfølgende bønnen vender vi oss mot alteret.
  • Fredhilsen: Hils på den som står ved siden av deg og si «Guds fred» og/eller gi et hyggelig smil.
 • Velsignelse. Her synger vi ofte 4-stemt sats.
 • Resesjon (utgangsprosesjon).
  • De som står nærmest alteret, går først ut, bak korset.
 
 
Grunnprinsipper for chants
Gudstjeneste-guide
Gudstjeneste-guide (PDF)