Festivalhøymesse Bruckner motetter

Til festivalhøymessen på Maria budskapsdag fremfører Oslo Domkor og Bergen Domkor under ledelse av korets dirigenter, Vivianne Sydnes og Kjetil Almenning, motetter av Anton Bruckner.

Organist er Marcus André Berg.
Preken ved domprost Pål Kristian Balstad.
Valborg Orset Stene er liturg.