Add Your Heading Text Here

Kaffe- og riggeansvar

Oversikt på når du skal ha ansvarsoppgave ligger i korets kalender.

Riggegruppe har egen gruppe på Facebook. Det er korkomiteen som kan kontaktes om noe skal endres.​

Kaffeansvar i Oslo Domkor
Ansvar for å ordne kaffe og litt å spise i pausene under ordinære korøvelser er delt mellom kormedlemmene. Korkomiteen har ansvaret med å sette opp en liste med hvem som har ansvaret nå, og informasjonen legges til i kalenderen i starten av hvert semester.
Kormedlemmene kan bytte mellom seg dersom oppsatt dato ikke passer. Korkomiteen og riggegruppa har ikke kaffeansvar.

Hva må man gjøre?
Kaffeansvar går ut på å sørge for enkel servering i pausen til kormedlemmene. Det er ikke forventet at dette skal være dyrt eller kreve mye tid. Pausemat kan bestå av f.eks et par oppskjærte brød og enkle påleggstyper, eller oppskjært frukt. Dersom noen vil bake noe er det hyggelig, men ikke forventet. Snakk gjerne med den du har kaffeansvar sammen med slik at dere kan samkjøre, og planlegg ut ifra hva du har tid og penger til å ordne. 

Husk at det er studenter i koret, disse har ikke nødvendigvis råd til å bruke mer enn kr. 50-100 på serveringen.

Dere bes om å gjøre klart så mye som mulig før øvelsen starter slik at dere ikke er borte fra mye av øvelsen.

 • Sette på kaffe og vann til te
  Dere kan bruke den doble kaffetrakteren. Kaffefilter og kaffe finnes i skuffen ved kaffekjelen. Husk å skru på strømmen til den doble kaffetrakteren (stikkontakt og den hvite boksen på veggen bak trakteren). Hvis det er tomt med kaffe eller filter – spør en veteran.
 • Sette fram kaffe, teposer og kopper (det er helt i orden, og veldig tidsbesparende å bruke pappkopper).
 • Sette fram mat og/eller frukt
  Når pausen er ferdig må det ryddes på kjøkkenet og i krypten. Dette kan gjøres etter at øvelsen har startet opp igjen, men gjør det så fort som mulig. Alle kormedlemmene bes om å hjelpe til med å sette stoler og bord på plass etter pausen, dette sparer mye tid!
 • Dersom dere har valgt å bruke kaffekrus/tallerkener/bestikk må dette vaskes opp, enten for hånd eller i oppvaskmaskinen.
  Det henger instruks for bruk av oppvaskmaskinen på kjøkkenet. Alt må settes tilbake der i skap og skuffer etter at det er vasket. 
 • Alle kaffemaskinene må tømmes for kaffegrut, skylles og skrus av og stikkontakten kobles ut. 
 • Dersom det er mye søppel må dette tas ut av krypten og kastes. 
 • Dere må vaske overflater på kjøkkenet og i krypten.


Tusen takk for hjelpen!