Bli sanger i Domkoret

Vi er et ambisiøst blandet kor med rundt 10 sangere på hver stemme (sopran, alt, tenor og bass). Vi har jevnlig prøvesang av interesserte sangere – ta kontakt via skjema! 

Vi ønsker sangere som har god erfaring innen kor og ensemblesang. På flere gudstjenester stiller vi kun med en kvartett, så vi ønsker derfor sangere som også er god i små grupper. I tillegg til musikalske ferdigheter vektlegger vi også personlig egnethet.
Vi har en øvre aldersgrense i Oslo Domkor på 55 år.

For å være sanger i Oslo Domkor må man kunne stille på øvelser hver onsdag kveld. I tillegg kommer ekstraøvelser i forkant av opptredenene, og disse er som regel i helg og på ettermiddag/kveldstid. Koret er delt inn i flere gudstjenestegrupper, slik at alle sangerne deltar i gudstjenester i Oslo Domkor gjennom året. I høytider og på sommeren er ikke gudstjenestene obligatorisk, og vi betaler som regel honorar til de som deltar på disse. Noen konsertoppdrag kan også være betalt. Flere av sangerne i Domkoret har koret som deltidsjobb. 

Dersom det er fullt på den stemmegruppen som er aktuell for deg, kan du likevel ta kontakt med oss og fortelle litt om din korbakgrunn, hvilken stemme du synger og hva slags repertoar du har sunget tidligere.  Da kan vi ta kontakt igjen dersom det skulle bli ledig plass. Du kan også følge med her når vi har ledig plass på de ulike stemmene.

På prøvesang til Oslo Domkor synger man et selvvalgt stykke innen klassisk musikk og ett obligatorisk stykke som man forbereder seg til selv på forhånd. Du vil også måtte synge prima vista.

Noten til det obligatoriske stykket finner du her: note obligatorisk

Bli kjent med oss på sosiale medier: