Arrangementer

I tillegg til de store produksjonene medvirker Oslo Domkor ukentlig i Oslo domkirkes gudstjenesteliv.